กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายณัฐพล บุญเรือง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายจักรกริช อรชร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0846749332
อีเมล์ : jakkitaownoi@gmail.com